Sebastian Bernhardsson, java applets

Java applets

Ordbox

Spela ordbox där man på tid ska hitta så många ord som möjligt
på minst tre bokstäver. Orden måste gå att skapa genom att hoppa
mellan bokstäver som ligger bredvid varandra, vågrätt, lodrätt och
diagonalt. Man får 1 poäng for ett ord på tre bokstäver, 2 poäng för
fyra bokstäver, o.s.v. Spela


Back